InCloud

InCloud е продукт за създаване и управление на Интернет магазини, от начало до край!

Интегриран е директно с Вашия бизнес софтуер (ERP, CRM, Складово стопанство, счетоводство и т.н.), за максимална автоматизация и предлагане на най-добрите продукти и услуги в реално време.

InCloud не променя начина Ви на работа, не добавя излишни слоеве за синхронизация и нужда от квалифициран персонал. Той създава добавена стойност, разширява обхвата и обема на Вашия бизнес.

Нашия продукт InCloud, с които може да създадете Ваш собствен Интернет / електронен магазин